tablet-top
tablet-top
Slider

O KONGRESIE

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódź 2018 ma na celu wspomóc rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas Kongresu zostaną omówione możliwości, wyzwania i problemy stojące przed biomiastami i biowioskami – lokalnymi społeczności działające w duchu zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy Kongresu zapoznają się i przedyskutują powiązania między istniejącymi europejskimi i narodowymi instrumentami, służącymi rozwojowi biospołeczności.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódź 2018 odbędzie się w dniu 24 września w Łodzi, a jego głównym organizatorem jest Województwo Łódzkie. Tegoroczny Kongres zgromadzi blisko 500 czołowych ekspertów wywodzących się z samorządów, organów ustawodawczych, przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i rolników. Główne cele Kongresu to wymiana doświadczeń i wiedzy między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce i programach rozwój bioekonomii na poziomie krajowym.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki odbędzie się w hotelu Ambasador Premium, ul. Kilińskiego 145.

UDZIAŁ W KONGRESIE JEST BEZPŁATNY

Do VI MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU BIOGOSPODARKI ZOSTAŁO:

AKTUALNOŚCI

Gość honorowy – Pan prof. Jerzy Buzek zwrócił uwagę na zagrożenia…

Podczas pierwszej sesji plenarnej V Kongresu Biogospodarki, nasz gość honorowy – Pan prof. Jerzy Buzek zwrócił uwagę na zagrożenia, związane z rozwojem gospodarki przy jednoczesnym...

23 11 2017
Wczoraj zakończyliśmy V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki!

W tym roku gościliśmy blisko 800 osób z kraju i z zagranicy, wśród których znaleźli się reprezentanci Komisji Europejskich, instytucji samorządowych, organów ustawodawczych, przedsiębiorców oraz...

22 11 2017
Drugi dzień V Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki za nami!

Podczas sesji plenarnej, zatytułowanej „Bioregiony w centrum biogospodarki Unii Europejskiej”, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień poświęconych europejskiej perspektywie rozwoju biogospodarki, które wygłosili: Pan Tomasz Calikowski...

21 11 2017
Pierwszy dzień V Kongresu Biogospodarki zakończony!

Podczas licznych sesji uczestnicy mieli okazję dyskutować m.in. o zrównoważonych biospołecznościach, perspektywie europejskiego biznesu, żywności wysokiej jakości i inteligentnych opakowaniach. Wydarzenie otworzył Pan Witold Stępień...

20 11 2017

KONTAKT

ADRES

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź

TELEFON

tel: (+48 042) 291 98 40
fax: (+48 042) 291 98 41

E-MAIL

kongres@lodzkie.pl
przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

LogaUEEFRR