Adaptacja do zmiany klimatu w rolniczej przestrzeni produkcyjnej (SESJA XIV)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji XIII i XIV, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

SESJA XIV
Sala SATIN

ADAPTACJA DO ZMIANY KLIMATU W ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

W ramach panelu przewidziano wystąpienia specjalistów z różnych gałęzi nauki, aby stworzyć kompleksowy obraz obecnej sytuacji polskiego rolnictwa jak i jego potencjału zrównoważonego rozwoju. Tematem przewodnim będzie gospodarka wodna i praktyki w rolnictwie w kontekście adaptacji do zmian klimatu. Zaprezentowane zostaną między innymi biotechnologie zastosowane dla zwiększenia retencji wody w krajobrazie, zdolności absorbcji zanieczyszczeń i ograniczenia eutrofizacji wód powierzchniowych, ograniczaniu odpływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł punktowych i obszarowych oraz dla poprawy jakości gleby oraz wzrostu i plonowania roślin.