Własność intelektualna w biogospodarce (SESJA IX)

Wartość własności intelektualnej w gospodarce opartej na wiedzy ma kluczowe znaczenie. Z tego powodu niezbędna jest znajomość rozwiązań i strategii służących skutecznej ochronie dóbr niematerialnych. Referaty przedstawione w panelu będą miały na celu podjęcie ogólnych zagadnień związanych z zarządzaniem prawami własności intelektualnej w dziedzinie biogospodarki.

Portrait of successful Business people

SESJA IX
Sala SATIN

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W BIOGOSPODARCE

Wartość własności intelektualnej w gospodarce opartej na wiedzy ma kluczowe znaczenie. Z tego powodu niezbędna jest znajomość rozwiązań i strategii służących skutecznej ochronie dóbr niematerialnych. Referaty przedstawione w panelu będą miały na celu podjęcie ogólnych zagadnień związanych z zarządzaniem prawami własności intelektualnej w dziedzinie biogospodarki.