Biodegradowalne elementy, gospodarka odpadami (SESJA VIII)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji VII i VIII, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

Bicycle riding

SESJA VIII
Sala VELVET

BIODEGRADOWALNE ELEMENTY, GOSPODARKA ODPADAMI

Biodpaday stanowią 36,7% masy wszystkich wytwarzanych odpadów komunalnych. Jest to około 3 mln ton bioodpadów kuchennych i około 1 mln ton odpadów zielonych i ogrodowych. W czasie panelu przedstawione zostaną problemy z wytwarzaniem bioodpadów ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody przeciwdziałania marnowaniu żywności. Omówione też zostaną zasady selektywnej zbiórki bioodpadów. Najwięcej uwagi przeznaczone zostanie na przedstawienie różnych metod przetwarzania bioodpadów.