Regionalny system informacji przestrzennej (SESJA XV)

Przedstawiamy Państwu temat, który będzie omawiany w Sesji XV, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

SESJA XV
Sala VELOUR

REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Sesja ma na celu zaprezentowanie ogólnodostępnej aplikacji mapowej – Geoportal Województwa Łódzkiego, dostępnej pod adresem internetowym www.geoportal.lodzkie.pl. Głównym celem funkcjonowania Geoportalu jest wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji przestrzennej poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych przez mieszkańców, przedsiębiorców, szkoły, urzędy i wszystkich zainteresowanych informacjami z terenu województwa łódzkiego.

Wskazani zostaną:

  • potencjalni użytkownicy,
  • podstawy prawne funkcjonowania aplikacji mapowej,
  • zawartość wybranych Portali tematycznych,
  • zawartość map referencyjnych (podkładowych) oraz map z informacją branżową,
  • podstawowe oraz wybrane zaawansowane narzędzia aplikacji mapowej.