Bioinnowacje dla MŚP (SESJA VII)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji VII i VIII, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

Brunette business woman working as a freelancer from a cafe in s

SESJA VII
Sala VELOUR

BIOINNOWACJE DLA MŚP

Sesja jest platformą wymiany doświadczeń między sferą nauki i biznesu na temat bioinnowacji dla MŚP. W panelu znajdziecie Państwo odpowiedź na pytania dotyczące gospodarki cyrkularnej. Podstawę każdego systemu gospodarczego stanowi pomnażanie kapitału poprzez wzrost masy przetwarzanych zasobów. Czy stymuluje to zawsze postęp technologiczny? Czy można przemienić abstrakcyjne pojęcia gospodarki obiegu zamkniętego w praktyczny i dający się zastosować model biznesowy? Przykłady rozwiązań biotechnologicznych przedstawianych w panelu obejmują uzyskiwanie energii i cennych bioproduktów z odpadów przemysłu rolno spożywczego, biopreparatów do zastosowań w rolnictwie, przemyśle spożywczym, bioaktywnych materiałów technicznych oraz inne ciekawe rozwiązania.