Fundusz, który finansuje i inspiruje edukację ekologiczną (SESJA VI)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji V i VI, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

Bicycle riding

SESJA VI
Sala SATIN 2

FUNDUSZ, KTÓRY FINANSUJE I INSPIRUJE EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Celem panelu ekologicznego pn. Fundusz, który finansuje i inspiruje edukację ekologiczną; podczas VII Kongresu Biogospodarki, jest pokazanie działań, na które zostały wykorzystane środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i stworzenie płaszczyzny do wymiany ekologicznych doświadczeń oraz pomysłów ze zwróceniem szczególnej uwagi na działania edukacyjno-profilaktyczne na poziomie lokalnym i regionalnym.