Potencjał rozwoju srebrnej gospodarki (SESJA XI)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji XI i XII, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

SESJA XI
Sala SILK

POTENCJAŁ ROZWOJU SREBRNEJ GOSPODARKI

Celem panelu jest wskazanie, czy na terenie województwa łódzkiego istnieją szanse rozwoju tzw. srebrnej gospodarki, tj. systemu produkcji i dystrybucji dóbr i usług ukierunkowanych na zaspokajanie specyficznych potrzeb seniorów i osób zbliżających się do początku starości. Wychodząc od przemian demograficznych, przedstawione zostaną perspektywy rozwoju wybranych sektorów gospodarki (dobra konsumpcyjne, turystyka) oraz metody oddziaływania na zwiększenie aktywności osób w wieku emerytalnym na rynku pracy (zarządzanie wiekiem, międzypokoleniowy transfer wiedzy) z zaznaczeniem specyfiki regionu łódzkiego.