Slider

O KONGRESIE

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018 ma na celu wspomóc rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku będziemy omawiali zagadnienia związane między innymi z  walką ze smogiem, cyfryzacją w obiegu zamkniętym, nowoczesnymi technologiami w biogospodarce, czy żywnością wysokiej jakości.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018 odbędzie się 24 września w Łodzi, a jego głównym organizatorem jest Województwo Łódzkie. Tegoroczny Kongres zgromadzi około 800 uczestników, wśród których będą między innymi eksperci wywodzący się z samorządów, organów ustawodawczych, przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pozarządowych. Główne cele Kongresu to wymiana doświadczeń i wiedzy między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce i programach rozwój bioekonomii na poziomie krajowym.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki odbędzie się w Hotelu Ambasador Premium, ul. Kilińskiego 145.

UDZIAŁ W KONGRESIE JEST BEZPŁATNY

Do VI MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU BIOGOSPODARKI ZOSTAŁO:

AKTUALNOŚCI

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONGRESIE BIOGOSPODARKI?

Dotychczasowe 5 edycji kongresu biogospodarki pokazało, że jest to wydarzenie, na które uczestnicy chętnie wracają, dlaczego? Liczby mówią same za siebie! 6 edycja – międzynarodowe,...

19 09 2018
SAMORZĄDY NA RZECZ EKO

Konkurs „Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego” to wyróżnienie dla gmin z województwa łódzkiego, które w sposób zrównoważony i harmonijny wspierają środowisko naturalne. W Konkursie oceniane są...

18 09 2018
liście
FASCYNUJĄCE SKUTKI ZIELONEJ REWOLUCJI

Ten Kongres zainteresuje nie tylko przedsiębiorców, naukowców czy samorządowców. Oprócz paneli i dyskusji zostaną zaprezentowane spektakularne przykłady ekologicznych rozwiązań: samochody elektryczne, wolna od chemii żywność,...

18 09 2018
NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ NA SESJI PLENARNEJ

Tegoroczna Sesja Plenarna będzie poświęcona europejskiej strategii rozwoju biogospodarki. Dowiemy się na niej o aktualnym stanie biogospodarki, pracach prowadzonych w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej i...

17 09 2018

KONTAKT

ADRES

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź

TELEFON

tel: (+48 042) 291 98 40
fax: (+48 042) 291 98 41

E-MAIL

kongres@lodzkie.pl
przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

LogaUEEFRR