[:pl]

Slider

O KONGRESIE

MKB_Banner_PL

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018 ma na celu wspomóc rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku będziemy omawiali zagadnienia związane między innymi z  walką ze smogiem, cyfryzacją w obiegu zamkniętym, nowoczesnymi technologiami w biogospodarce, czy żywnością wysokiej jakości.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018 odbędzie się 24 września w Łodzi, a jego głównym organizatorem jest Województwo Łódzkie. Tegoroczny Kongres zgromadzi około 800 uczestników, wśród których będą między innymi eksperci wywodzący się z samorządów, organów ustawodawczych, przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pozarządowych. Główne cele Kongresu to wymiana doświadczeń i wiedzy między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce i programach rozwój bioekonomii na poziomie krajowym.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki odbędzie się w Hotelu Ambasador Premium, ul. Kilińskiego 145.

UDZIAŁ W KONGRESIE JEST BEZPŁATNY

Do VI MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU BIOGOSPODARKI ZOSTAŁO:

AKTUALNOŚCI

[:pl]SAMORZĄDY NA RZECZ EKO[:en]LOCAL GOVERNMENTS ARE ECO![:]

[:pl]Konkurs „Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego” to wyróżnienie dla gmin z województwa łódzkiego, które w sposób zrównoważony i harmonijny wspierają środowisko naturalne. W Konkursie oceniane są...

18 09 2018
liście
[:pl]FASCYNUJĄCE SKUTKI ZIELONEJ REWOLUCJI[:en]THE FASCINATING EFFECTS OF GREEN REVOLUTION[:]

[:pl]Ten Kongres zainteresuje nie tylko przedsiębiorców, naukowców czy samorządowców. Oprócz paneli i dyskusji zostaną zaprezentowane spektakularne przykłady ekologicznych rozwiązań: samochody elektryczne, wolna od chemii żywność,...

18 09 2018
sesja plenarna
[:pl]NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ NA SESJI PLENARNEJ[:en]YOU CANNOT MISS THE PLENARY SESSION[:]

[:pl]Tegoroczna Sesja Plenarna będzie poświęcona europejskiej strategii rozwoju biogospodarki. Dowiemy się na niej o aktualnym stanie biogospodarki, pracach prowadzonych w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej i...

17 09 2018
[:pl]DO KONGRESU ZOSTAŁO 10 DNI![:en]10 DAYS TO THE CONGRESS![:]

[:pl]Pozostało 10 dni do VI edycji Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki. Jeżeli się jeszcze nie zarejestrowałeś, zrób to koniecznie klikając w poniższy link. https://elodzkie.pl/wydarzenia/kongres-biogospodarki-ebcl-2018 Co zyskujesz rejestrując...

14 09 2018

KONTAKT

ADRES

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź

TELEFON

tel: (+48 042) 291 98 40
fax: (+48 042) 291 98 41

E-MAIL

kongres@lodzkie.pl
przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

LogaUEEFRR

[:en]
Slider

ABOUT CONGRESS

MKB_Banner_EN

The European Bioeconomy Congress Lodzkie 2018 is aimed at supporting development of bioeconomy in Central and Eastern European Bioregions. The problems to be discussed this year include the battle against smog, digitization in closed cycle, modern technologies in bioeconomy and high-quality food.

The European Bioeconomy Congress Lodzkie 2018 will be held on September 24th, 2018, in Lodz, Poland. The main organizer is the Lodzkie Region. This year’s Congress will be a gathering of ca. 800 participants, including experts with roots in local governments and regulatory bodies, representatives of business, academia and NGOs. Objectives of the Congress are: to network Central and Eastern European Bioregions, to support transfer of knowledge between European bioregions; to increase industry involvement in local bioeconomy value chains as well as to increase participation in the European and national programmes supporting bioeconomy development.

The European Bioeconomy Congress Lodzkie 2018 will be held in Hotel Ambasador Premium, Kilinskiego 145 Str Lodz.

PARTICIPATION IN THE CONGRESS IS FREE

The time remaining to the beginning of the European Bioeconomy Congress

NEWS

[:pl]SŁAWOMIR NEUGEBAUER[:en]SLAWOMIR NEUGEBAUER[:]

[:pl]Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego; ekspert UMWŚ w projekcie RDI2CluB (Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach...

20 09 2018
[:pl]EWA KAPEL-ŚNIOWSKA[:en]EWA KAPEL-SNIOWSKA[:]

[:pl]Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego;  koordynuje działania UMWŚ w projekcie RDI2CluB (Działania wspierające Badania, Rozwój i...

20 09 2018
jakub mielczarek
JAKUB MIELCZAREK

[:pl]Miłośnik Łodzi i Łódzkiego, najmłodszy sekretarz województwa, maratończyk, doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w Urzędzie Marszałkowskim rozpoczął w departamencie funduszowym, wspinając się po...

20 09 2018
[:pl]DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONGRESIE BIOGOSPODARKI?[:en]WHY IS THE BIOECONOMY CONGRESS WORTH ATTENDING?[:]

[:pl]Dotychczasowe 5 edycji kongresu biogospodarki pokazało, że jest to wydarzenie, na które uczestnicy chętnie wracają, dlaczego? Liczby mówią same za siebie! 6 edycja – międzynarodowe,...

19 09 2018

CONTACT US

ADRESS

Street Tuwima 22/26
90-002 Łódź

PHONE

tel: (+48 42) 291 98 40
fax: (+48 42) 291 98 41

E-MAIL

kongres@lodzkie.pl
przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

LogaUEEFRR_EN

[:]