[:pl]

Slider

O KONGRESIE

MKB_Banner_PL

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018 ma na celu wspomóc rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku będziemy omawiali zagadnienia związane między innymi z  walką ze smogiem, cyfryzacją w obiegu zamkniętym, nowoczesnymi technologiami w biogospodarce, czy żywnością wysokiej jakości.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018 odbędzie się 24 września w Łodzi, a jego głównym organizatorem jest Województwo Łódzkie. Tegoroczny Kongres zgromadzi około 800 uczestników, wśród których będą między innymi eksperci wywodzący się z samorządów, organów ustawodawczych, przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pozarządowych. Główne cele Kongresu to wymiana doświadczeń i wiedzy między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce i programach rozwój bioekonomii na poziomie krajowym.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki odbędzie się w Hotelu Ambasador Premium, ul. Kilińskiego 145.

UDZIAŁ W KONGRESIE JEST BEZPŁATNY

Do VI MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU BIOGOSPODARKI ZOSTAŁO:

AKTUALNOŚCI

[:pl]Minął tydzień od 6 edycji Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki[:en] A week has passed since the 6th edition of the Bioeconomy Congress[:]

[:pl]Dokładnie tydzień temu przedstawiciele świata biznesu i nauki spotkali się by dyskutować na tematy związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, efektywnym zarządzaniem zasobami i współpracy....

01 10 2018
[:pl]BIOGOSPODARKA NAPĘDZA ŁÓDZKIE. AMERYKANIE NAM ZAZDROSZCZĄ.[:en]BIOECONOMY DRIVES LODZKIE. AMERICANS ARE LOOKING UP TO US.[:]

[:pl]Blisko tysiąc uczestników, kilkanaście paneli tematycznych z udziałem ponad 70 prelegentów z całego świata, podpisanie ważnego kontraktu i nagrody dla najlepszych biogmin z województwa łódzkiego...

28 09 2018
[:pl]WYMIANA DOŚWIADCZEŃ PODCZAS 6 EDYCJI[:]

[:pl]VI edycja Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki przyciągnęła osoby nie tylko z Polski, ale z kilkunastu krajów na świecie. Podczas Kongresu rozmawialiśmy o tym jak walczyć ze...

25 09 2018
[:pl]GOMUNICE NAJLEPSZĄ BIOGMINĄ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO![:]

[:pl]Znamy laureata konkursu na Najlepszą Biogminę Województwa Łódzkiego. Gmina Gomunice skutecznie dąży do rozwoju, zalicza się do prężniejszych jednostek administracyjnych w województwie. Zrealizowano szereg inwestycji...

25 09 2018

KONTAKT

ADRES

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź

TELEFON

tel: (+48 042) 291 98 40
fax: (+48 042) 291 98 41

E-MAIL

kongres@lodzkie.pl
przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

LogaUEEFRR

[:en]
Slider

ABOUT CONGRESS

MKB_Banner_EN

The European Bioeconomy Congress Lodzkie 2018 is aimed at supporting development of bioeconomy in Central and Eastern European Bioregions. The problems to be discussed this year include the battle against smog, digitization in closed cycle, modern technologies in bioeconomy and high-quality food.

The European Bioeconomy Congress Lodzkie 2018 will be held on September 24th, 2018, in Lodz, Poland. The main organizer is the Lodzkie Region. This year’s Congress will be a gathering of ca. 800 participants, including experts with roots in local governments and regulatory bodies, representatives of business, academia and NGOs. Objectives of the Congress are: to network Central and Eastern European Bioregions, to support transfer of knowledge between European bioregions; to increase industry involvement in local bioeconomy value chains as well as to increase participation in the European and national programmes supporting bioeconomy development.

The European Bioeconomy Congress Lodzkie 2018 will be held in Hotel Ambasador Premium, Kilinskiego 145 Str Lodz.

PARTICIPATION IN THE CONGRESS IS FREE

The time remaining to the beginning of the European Bioeconomy Congress

NEWS

[:pl]Minął tydzień od 6 edycji Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki[:en] A week has passed since the 6th edition of the Bioeconomy Congress[:]

[:pl]Dokładnie tydzień temu przedstawiciele świata biznesu i nauki spotkali się by dyskutować na tematy związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, efektywnym zarządzaniem zasobami i współpracy....

01 10 2018
[:pl]BIOGOSPODARKA NAPĘDZA ŁÓDZKIE. AMERYKANIE NAM ZAZDROSZCZĄ.[:en]BIOECONOMY DRIVES LODZKIE. AMERICANS ARE LOOKING UP TO US.[:]

[:pl]Blisko tysiąc uczestników, kilkanaście paneli tematycznych z udziałem ponad 70 prelegentów z całego świata, podpisanie ważnego kontraktu i nagrody dla najlepszych biogmin z województwa łódzkiego...

28 09 2018
[:pl]WYMIANA DOŚWIADCZEŃ PODCZAS 6 EDYCJI[:]

[:pl]VI edycja Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki przyciągnęła osoby nie tylko z Polski, ale z kilkunastu krajów na świecie. Podczas Kongresu rozmawialiśmy o tym jak walczyć ze...

25 09 2018
[:pl]GOMUNICE NAJLEPSZĄ BIOGMINĄ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO![:]

[:pl]Znamy laureata konkursu na Najlepszą Biogminę Województwa Łódzkiego. Gmina Gomunice skutecznie dąży do rozwoju, zalicza się do prężniejszych jednostek administracyjnych w województwie. Zrealizowano szereg inwestycji...

25 09 2018

CONTACT US

ADRESS

Street Tuwima 22/26
90-002 Łódź

PHONE

tel: (+48 42) 291 98 40
fax: (+48 42) 291 98 41

E-MAIL

kongres@lodzkie.pl
przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

LogaUEEFRR_EN

[:]