Leszek Karski

SESJA VIII

Temat prelekcji: BIODEGRADOWALNE ELEMENTY, GOSPODARKA ODPADAMI

Leszek Karski, dr nauk prawnych, specjalizacja prawo zrównoważonego rozwoju – energetyka, odpady, klimat, środowisko, zdrowie. Adiunkt Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca Politechnika Warszawska, wiceprzewodniczący rady naukowej Instytutu Ochrony Środowiska, członek rady Mazowieckiego Oddziału NFZ, prezes Standard Systems.

Ewa Gabryelak

SESJA XI

Temat prelekcji: POTENCJAŁ ROZWOJU SREBRNEJ GOSPODARKI

Ewa Gabryelak – doktor nauk społecznych (socjologia) od 2005 r. przygotowuje i wdraża projekty europejskie w sektorze publicznym (Województwo Łódzkie np. SCREEN – Program Horyzont 2020, I-CARE-SMART – Interreg Europa Środkowa, FINCH – Interreg Europa oraz we współpracy z gminami wiejskimi – projekty wspierające edukację i kulturę – RPO WŁ 2007-2013), w środowisku akademickim (Uniwersytet Łódzki, np. UPGEM i WS DEBATE – 6 Program Ramowy UE, projekty naukowo-badawcze) oraz w organizacjach pozarządowych. Jest autorką publikacji recenzowanych z zakresu współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych w sferze edukacji, nierówności edukacyjnych na obszarach wiejskich oraz wykorzystywania funduszy unijnych.
Zainteresowania badawcze: zrównoważony rozwój, obszary wiejskie, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wsparcie i innowacje na rzecz osób starszych.

Mariusz Opała

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Mariusz Opała PolCrux S.A – Innowacje w PolCrux S.A.

Paweł Tomaszewski

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Paweł Tomaszewski – Technologia seamless – innowacje w firmie Filati Mirosław Kubiak Sp. j.

Bartłomiej Wasilewski

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Bartłomiej Wasilewski – Zastosowanie bakteriocyn w hodowli drobiu, Polwet Centrowet Sp. z o.o.

Bogdan Wasilewski

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Bogdan Wasilewski – Zastosowanie bakteriocyn w hodowli drobiu, Polwet Centrowet Sp. z o.o.

Małgorzata Stańczyk

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Małgorzata Stańczyk Proteon Pharmaceuticals S.A. – Bioinnowacje w Proteon Pharmaceuticals.

Ewa Kwapisz

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Ewa Kwapisz – Bioinnowacje w Browin Sp. z o.o. Sp.k.

Katarzyna Pietrzak

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Katarzyna Pietrzak – Bioinnowacje w Browin Sp. z o.o. Sp.k.

Monika Szymańska

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Monika Szymańska – Bioinnowacje – Sulimar Sp. z o.o.