Leszek Karski

SESJA VIII

Temat prelekcji: BIODEGRADOWALNE ELEMENTY, GOSPODARKA ODPADAMI

Leszek Karski, dr nauk prawnych, specjalizacja prawo zrównoważonego rozwoju – energetyka, odpady, klimat, środowisko, zdrowie. Adiunkt Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca Politechnika Warszawska, wiceprzewodniczący rady naukowej Instytutu Ochrony Środowiska, członek rady Mazowieckiego Oddziału NFZ, prezes Standard Systems.