Bogdan Wasilewski

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Bogdan Wasilewski – Zastosowanie bakteriocyn w hodowli drobiu, Polwet Centrowet Sp. z o.o.