Paweł Tomaszewski

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Paweł Tomaszewski – Technologia seamless – innowacje w firmie Filati Mirosław Kubiak Sp. j.