Mariusz Opała

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Mariusz Opała PolCrux S.A – Innowacje w PolCrux S.A.