Monika Szymańska

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Monika Szymańska – Bioinnowacje – Sulimar Sp. z o.o.