Ewa Gabryelak

SESJA XI

Temat prelekcji: POTENCJAŁ ROZWOJU SREBRNEJ GOSPODARKI

Ewa Gabryelak – doktor nauk społecznych (socjologia) od 2005 r. przygotowuje i wdraża projekty europejskie w sektorze publicznym (Województwo Łódzkie np. SCREEN – Program Horyzont 2020, I-CARE-SMART – Interreg Europa Środkowa, FINCH – Interreg Europa oraz we współpracy z gminami wiejskimi – projekty wspierające edukację i kulturę – RPO WŁ 2007-2013), w środowisku akademickim (Uniwersytet Łódzki, np. UPGEM i WS DEBATE – 6 Program Ramowy UE, projekty naukowo-badawcze) oraz w organizacjach pozarządowych. Jest autorką publikacji recenzowanych z zakresu współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych w sferze edukacji, nierówności edukacyjnych na obszarach wiejskich oraz wykorzystywania funduszy unijnych.
Zainteresowania badawcze: zrównoważony rozwój, obszary wiejskie, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wsparcie i innowacje na rzecz osób starszych.