Włodzimierz Fisiak

SESJA X

Temat prelekcji: FORUM ANTYSMOGOWE

Włodzimierz Fisiak, 58 lat, Kanclerz Politechniki Łódzkiej związany z Uczelnią od 2011 roku. Jest Prezesem Fundacji Politechniki Łódzkiej oraz członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prowadzi przewód doktorski na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ z zakresu strategicznego zarządzania regionem łódzkim.
W latach 1994 – 2002 burmistrz Konstantynowa Łódzkiego, 1998-2002 przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Łódzkiego. Od 2006 do 2010 roku marszałek Województwa Łódzkiego, od 2002 do chwili obecnej jest radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego (nieprzerwanie przez 5 kadencji). W Sejmiku Województwa Łódzkiego pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego Gospodarki i Bezpieczeństwa. Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi.