Piotr Adamczyk

SESJA XI

Temat prelekcji: POTENCJAŁ ROZWOJU SREBRNEJ GOSPODARKI

Piotr Adamczyk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego