Danuta Ciechańska

WARSZTATY DLA DZIECI: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki
moderator

dr hab. inż. Danuta Ciechańska, Wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki, absolwentka Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej, od 2018 Główny Specjalista w Zespole Biotechnologii Przemysłowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami B+R, wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami naukowymi i firmami krajowymi i międzynarodowymi, specjalista w dziedzinach: inżynieria materiałowa, biogospodarka cyrkularna, biotechnologia przemysłowa, biopolimery, biotworzywa, biomateriały. Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji nr 3 „Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska, Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.