Przemysław Majchrowski

SESJA III

Temat prelekcji: ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE – BIORÓŻNORODNOŚĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

Moderator

dr inż. Przemysław Majchrowski, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie.