Mateusz Jarczyński

SESJA XIII

Temat prelekcji: POTENCJAŁ GEOTERMALNY – MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY

Mateusz Jarczyński ur. 03.08.1978 roku w Skierniewicach. Po ukończeniu studiów ekonomicznych w 2004 roku jako manager w przedsiębiorstwie przemysłu drzewnego zaangażował się w sprawy związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w aspekcie pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorstw. W 2007 roku rozpoczął pracę w administracji samorządowej kierując pracami Wydziału do Spraw Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych w Urzędzie Miasta Skierniewice. W latach 2007-2014 wydział ten pozyskał ponad 250 mln zł na inwestycje infrastrukturalne w tym również związane z ochroną środowiska. W 2018 roku rozpoczął prace związane z projektami dotyczącymi OZE w Skierniewickiej Energetyce Cieplnej. W 2019 roku jako Wiceprezes Energetyki Cieplnej w Skierniewicach podjął działania związane z wykorzystaniem wód geotermalnych w celach energetycznych.