Iwona Kowalczyk

SESJA IV

Temat prelekcji: ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Iwona Kowalczyk, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doświadczony pracownik samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego, a także w prawie administracyjnym i prawie ochrony środowiska. Wykładowca na studiach podyplomowych na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Pomysłodawca i wieloletni koordynator współpracy samorządowo-naukowej.