Magdalena Jankowska-Kostrzewa

Magdalena Jankowska-Kostrzewa, absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Od 10 lat związana zawodowo z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie zajmowała się między innymi wdrażaniem unijnych projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Obecnie Główny Specjalista w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Łodzi pełniący rolę „Doradcy Energetycznego”.