Marcin Wójcik

SESJA III

Temat prelekcji: ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE – BIORÓŻNORODNOŚĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

SESJA XV

Temat prelekcji: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Marcin Wójcik, profesor Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Nauk Geograficznych). Jest autorem publikacji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, krajobrazu kulturowego, rozwoju lokalnego i różnorodności społeczno-przestrzennej (koncepcja “miejsca”). Kierownik projektów krajowych i międzynarodowych. Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich w KPZK PAN oraz komitetu sterującego “Commission on the Sustainability of Rural Systems” (Międzynarodowa Unia Geograficzna).