Tadeusz Wilczarski

SESJA IX

Temat prelekcji: WŁASNOŚĆ INTELEKUALNA W BIOGOSPODARCE

Tadeusz Wilczarski, rzecznik patentowy. Od 1989 roku prowadzi Kancelarię Patentową. Ukończył Politechnikę Gdańską Wydział Budowy Maszyn specjalność samochody i ciągniki. Posiada uprawnienia rzecznika. Pracował w dziale rozwoju Fabryki Przekładni Samochodowych POLMO w Tczewie. Od 1985 roku pracuje w Wojewódzkim Klubie Techniki i Racjonalizacji (stowarzyszenie naukowo techniczne NOT) w Gdańsku, początkowo jako rzecznik patentowy, dyrektor ZUT, dyrektor biura, obecnie prezes. Pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej w Pomorskiej Radzie Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Gdańsku oraz v-ce prezydenta w Polskim Związku Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie. Przewodniczy jurorom ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która odbywa się corocznie w różnych miastach Polski.