Edyta Kiedrzyńska

SESJA XIV

Temat prelekcji: ADAPTACJA DO ZMIANY KLIMATU W ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

dr hab. Edyta Kiedrzyńska, Prof. ERCE PAN, Zastępca Dyrektora w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN oraz Adiunkt na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniewrsytetu Łódzkiego. Członek m.in. Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień: ekohydrologia, biotechnologie i rozwiązania bliskie naturze; rzeki i procesy zlewniowe; transport i transformacja zanieczyszczeń w środowisku; antropogeniczne źródła zanieczyszczeń.