Leszek Komarowski

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Leszek Komarowski, Green Future lnvestment Sp. z o.o. – Perspektywy rozwoju biogazowni przemysłowo-utylizacyjnej w Kutnie.