Mariusz Supady

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

Mariusz Supady – Bioinnowacje – Sulimar Sp. z o.o.