Radosław Bujaśkiewicz

SESJA XIII

Temat prelekcji: POTENCJAŁ GEOTERMALNY – MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY

Radosław Bujaśkiewicz, Kierownik Wydziału Przedsięwzięć Przemysłowych, Departament Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.