Kamil Olczak

SESJA IV

Temat prelekcji: ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kamil Olczak, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, asystent w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, asystent w kancelarii adwokackiej Eurokancelaria prof. Maria Królikowska-Olczak, stypendysta Uniwersite’ de Pau et des Pays de l’Adour (Francja). Arbiter i mediator w Sądzie Arbitrażowym Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie rynków finansowych, w prawnofinansowych aspektach odnawialnych źródłach energii. Członek Światowej Rady Energetyki.