Elisabetta Manunza

SESJA IV

Temat prelekcji: ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Elisabetta Manunza, profesor międzynarodowego i europejskiego prawa zamówień publicznych w Instytucie Europejskim na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia). Współzałożycielka i współkierownik Centrum Naukowo-Badawczego Zamówień Publicznych, które jest efektem współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Utrechcie i Uniwersytetem Twente. Ceniony wykładowca i trener na licznych szkoleniach z dziedziny zamówień publicznych. W swoich badaniach zajmuje się w przede wszystkim problematyką prawa zamówień publicznych w kontekście ekonomicznej analizy prawa, zrównoważonego rozwoju, społecznych i zielonych zamówień publicznych. Autorka licznych publikacji, uczestnik i organizator wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Ceniony ekspert rządowy i samorządowy.