Mariusz Piechura

SESJA XV

Temat prelekcji: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Mariusz Piechura, p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiada uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w wykonawstwie geodezyjnym. Od 2012 roku jest zatrudniony w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Łodzi.