Bartłomiej Fijałkowski

SESJA IX

Temat prelekcji: WŁASNOŚĆ INTELEKUALNA W BIOGOSPODARCE

Bartłomiej Fijałkowski, rzecznik patentowy. Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, zawód rzecznika patentowego wykonuje od 2011 roku. W ramach świadczonej pomocy prawno-patentowej współpracuje zarówno z przedsiębiorcami prywatnymi, jak też z przedsiębiorstwami państwowymi, instytutami badawczymi i uczelniami wyższymi.