Sebastian Borowski

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

dr hab. inż. Sebastian Borowski, adiunkt Politechniki Łódzkiej, dyscyplina inżynieria środowiska, biotechnologia, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej, doktorat Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywości, habilitacja Politechnika Warszawska. Zainteresowanie naukowe obejmują zagadnienia związane z oczyszczaniem ścieków, unieszkodliwianiem osadów, wytwarzaniem metanu i wodoru z odpadów oraz procesami dezodoryzacji.

Ułatwienia dostępu