Jolanta Gajewska

SESJA IX

Temat prelekcji: WŁASNOŚĆ INTELEKUALNA W BIOGOSPODARCE

Jolanta Gajewska, ekspert UPRP. Ekspert w Departamencie Badań Patentowych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Wyszehradzkim Instytucie Patentowym. Zajmuje się oceną merytoryczną zgłoszeń patentowych w trybie krajowym oraz PCT z obszaru chemii (związki heterocykliczne, związki metali przejściowych i bloku p, ciekłe paliwa węglowe i dodatki do paliw, badanie i analiza materiałów poprzez określenie ich właściwości chemicznych i fizycznych). Ekspert orzekający w Kolegium ds. Spornych. Absolwentka Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. W trakcie studiów pracownik wolontariusz w Zakładzie Komórkowej Transdukcji Sygnału Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z zakresu wykorzystania informacji patentowej do celów naukowych i biznesowych. Posiada doświadczenie w szkoleniu ekspertów i aplikantów w szczególności w odniesieniu do literatury azjatyckiej i systemów klasyfikacyjnych. Interesują ją zagadnienia związane z badaniami patentowymi dla biznesu – analizy statystyczne z użyciem bazy PATSTAT, analizy FTO.