Anna Górczyńska

SESJA IV

Temat prelekcji: ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Anna Górczyńska, doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na Wydziale Prawa UŁ. Kierownik Studiów Podyplomowych ”Prawo Zamówień Publicznych”. Specjalizuje się w europejskim i polskim prawie zamówień publicznych (w szczególności w zakresie zielonych zamówień publicznych), europejskim prawie gospodarczym, prawie ochrony środowiska. Doświadczony wykładowca akademicki, trener na szkoleniach dla praktyków, praktyk w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Autorka analiz i ekspertyz dla Komisji Europejskiej, krajowej administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji gospodarczych. Prelegentka na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych (m.in. UK, Włochy, Niemcy, Dania, Chiny), doświadczona w realizacji projektów międzynarodowych (finansowanych ze środków unijnych np. Horyzont 2020 i polskich), autorka licznych publikacji.