Ilgiz Irnazarow

SESJA XIV

Temat prelekcji: ADAPTACJA DO ZMIANY KLIMATU W ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

dr Ilgiz Irnazarow, Polska Akademia Nauk, Zakład ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej.
Pracuje w Zakładzie od 1987 roku realizując zadanie w ramach działalności statutowej “Charakterystyka biologiczna i użytkowa posiadanych linii hodowlanych”. W 1994 roku obronił pracę doktorską pt. „Markery immunogenetyczne u karpia hodowlanego (Cyprinus carpio L.)” w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu. W latach 1997-1999 odbył staż postdoktorancki w Japonii w mieście Hakodate na Wydziale Rybactwa Uniwersytetu w Hokkaido (w ramach JSPS Postdoctoral Research Fellowship).
Od 2012 roku kieruję Zakładem Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej. Pełnił rolę lidera polskiego zespołu w projektach unijnych „Integrated approach to the innate immune response to parasites in fish” (PARITY), (5 Program Ramowy KE, kontrakt Nr. HPRN-CT-2001-00214), 2001-2004 oraz “Training network on protective immune modulation in warm water fish by feeding glucans” (NEMO). (7 Ramowy Program KE, kontrakt Nr. PITN-GA-2008-214505), 2008-2012. Jest członkiem Komisji Nauk Rolniczych, Śląskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz Grupy Roboczej ds. Ochrony Zasobów Genetycznych Ryb działającej przy Instytucie Zootechniki.