Andrzej Górczyński

SESJA PLENARNA

BIOGOSPODARKA – WYZWANIA I ZADANIA

Andrzej Górczyński, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Były radny Sejmiku Województwa Łódzkiego (2014-2018), członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Komisja Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ukończył podyplomowe studia z Europejskiego Prawa Gospodarczego i Marketingu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.