Francesca Novello

SESJA IV

Temat prelekcji: ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Francesca Novello, ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Trydencie, w ramach programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie Łódzkim oraz odbyła staż na WPIA UŁ. Praktyk, obecnie pracuje w Kancelarii Adwokackiej Studio Legale Pavan w Treviso. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i prawie administracyjnym.