Nina Dobrzyńska

SESJA PLENARNA

Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.