Sławomir Jankowski

SESJA X

Temat prelekcji: FORUM ANTYSMOGOWE

Sławomir Jankowski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Veolia Energia Łódź. Ukończył Politechnikę Łódzką na Wydziale Elektrycznym w specjalności Automatyka przemysłowa. Od 1992 r. jest związany z łódzką energetyką. Pracę zaczynał w łódzkich elektrociepłowniach przechodząc przez kolejne szczeble w strukturze zawodowej i organizacyjnej Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi, a obecnie Veolii Energii Łódź. Był odpowiedzialny za wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) dla obsługi, nadzoru i rozwoju sieci ciepłowniczej w Łodzi. W latach 2006-2014 pełnił funkcję dyrektora handlowego. Od 2014 roku sprawuje funkcję Członka Zarządu, dyrektora ds. rozwoju odpowiedzialnego za politykę handlową i strategię rozwoju. Uczestniczył w międzynarodowych programach rozwojowych kadry menedżerskiej grupy Veolia. Od 2018 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej w Veolia Industry Polska Sp. z o.o.