Dagmara Skupień

SESJA XII

moderator

Temat prelekcji: BEZPIECZNE GOSPODAROWANIE CHEMIKALIAMI W UNII EUROPEJSKIEJ

Dr hab. Dagmara Skupień, prof. nadzw. UŁ – Bezpieczne gospodarowanie chemikaliami w Unii Europejskiej – uwagi wprowadzające