Marta Krawczyk

SESJA PLENARNA

SESJA VIII

Temat prelekcji: BIODEGRADOWALNE ELEMENTY, GOSPODARKA ODPADAMI

SESJA XVI

WARSZTATY: Biogospodarka dla społeczeństwa – społeczeństwo dla biogospodarki

Marta Krawczyk, od prawie 7 lat związana z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań SA, wcześniej pracowała w NFOŚiGW i administracji publicznej. Specjalistka od ecodesignu opakowań i przydatności do recyklingu. Trenerka i edukatorka w zakresie segregacji i gospodarki odpadami opakowaniowymi, audytorka zakładów recyklingu. Koordynatorka projektów edukacyjnych, CSR i doradczych. Absolwentka ochrony środowiska na UAM w Poznaniu i studiów podyplomowych Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.