Maciej Zalewski

SESJA PLENARNA
SESJA XIV

Temat prelekcji: ADAPTACJA DO ZMIANY KLIMATU W ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

moderator

Profesor Maciej Zalewski jest założycielem i kierownikiem Katedry Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz od roku 2000 jest dyrektorem Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Od 1989 jest wiodącym ekspertem UNESCO w dziedzinie ekohydrologii i koordynuje projekty badawcze UNESCO. Jest ceniony jako naukowiec w Polsce i na świecie. W latach 2001-2004 był członkiem Rady Naukowej Regionalnego Biura UNESCO ds. Nauki w Wenecji. W latach 1996-2006, oraz od 2010 jest przewodniczącym Naukowego Komitetu Doradczego UNESCO programu „Ecohydrology” (International Hydrological Programme, IHP). Jest twórcą nowoczesnej koncepcji ekohydrologii stanowiącej podstawę do obecnie rozwijanej przez ONZ metodologii „Nature Based Solutions”.