Jacek Chrząstek

SESJA VIII

Temat prelekcji: BIODEGRADOWALNE ELEMENTY, GOSPODARKA ODPADAMI

Jacek Chrząstek, Dyrektor Handlowy, Strabag Umweltanlagen GmbH Drezno, Niemcy. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, studia podyplomowe z zarządzania na Nijenrode University (Holandia) i Politechnice Wrocławskiej. Wieloletni pracownik administracji rządowej i firm inżynieryjno – konsultingowych. Autor i współautor szeregu opracowań z zakresu polityki ekologicznej, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. Od 2004 roku kierował przygotowaniem i realizacją projektów w ramach Wspólnych Wdrożeń (Join Implementation) w oparciu o redukcję emisji biogazu ze składowisk odpadów oraz projektów wzbogacania biogazu składowiskowego. Od roku 2008, w ramach koncernu Strabag, zajmuje się rozwojem i wprowadzaniem na rynek polski technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, koncentrując się na technologiach kompostowania i wytwarzania biogazu z bioodpadów oraz geotermią wysokotemperaturową.