Agnieszka Dembińska

SESJA XII

Temat prelekcji: BEZPIECZNE GOSPODAROWANIE CHEMIKALIAMI W UNII EUROPEJSKIEJ

Agnieszka Dembińska, trenerka, konsultantka oraz auditor w dziedzinie bezpieczeństwa i środowiska. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. Specjalizuje się w konsultingu i doradztwie środowiskowym oraz audytowaniu systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 na zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. Audytor w zakresie systemów ISO 14001, 9001, 45001 oraz specjalista BHP.