Beata Gutarowska

SESJA VII

Temat prelekcji: BIOINNOWACJE DLA MŚP

moderator

prof. dr hab. Beata Gutarowska, biotechnolog, autorka ponad 300 publikacji naukowych, patentów i nagród na targach innowacji. Współpracuje z przemysłem w zakresie tworzenia biopreparatów do zastosowań rolniczych, bioaktywnych materiałów tekstylnych. Kierownik projektów NCBiR w konsorcjach z partnerami przemysłowymi. Badania naukowe dotyczą biokorozji materiałów technicznych, obiektów zabytkowych oraz metod ograniczania. Organizatorka 11 konferencji międzynarodowych, Członek Zarządu IBBS, Przewodnicząca PTM oddział Łódź.