Wojciech Hanke

SESJA II

Temat prelekcji: ZMIANY KLIMATU – SYTUACJA W REGIONIE ŁÓDZKIM

moderator

SESJA X

Temat prelekcji: FORUM ANTYSMOGOWE

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, konsultant Ministra Zdrowia w dziedzinie zdrowia środowiskowego. Uczestniczy w kampanii prowadzonej w ramach Narodowego Programu Zdrowia „Czas na czyste powietrze”. Jest autorem i współautorem ponad 140 krajowych i międzynarodowych publikacji oraz członkiem licznych towarzystw i komitetów naukowych zajmujących się problematyką epidemiologii, medycyny pracy i zdrowia publicznego. Od 19 lat jest zastępcą dyrektora naukowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.